HISTORIA MAJÓW

3100 p.n.e.       Stworzenie świata według kalendarza Majów

 

2600 p.n.e.       Początki formowania kultury Majów na wyżynach i nizinach Ameryki Środkowej. Ukształtowanie technik uprawy roli.

 

1500 p.n.e.       Rozpoczęcie okresu przedklasycznego, początek rozkwitu kultury.

 

700 p.n.e.         Pojawienie się w Mezoameryce pierwszego pisma.

 

400 p.n.e.         Kamienny kalendarz słoneczny Majów, najwcześniejszy z poznanych.

 

300 p.n.e.         Pojawiają się pierwsze duże miasta: Tikal, Uaxactun, El Mirador.

                           Rządzi król i arystokracja.

 

200 n.e.            Cywilizacja Olmeków wkracza w okres schyłkowy, dominację w regionie zdobywają Majowie. Rozpoczęcie okresu klasycznego, szczyt rozkwitu wiedzy i sztuki.

 

600 n.e.            Miasto Tikal – najpotężniejsze miasto Mezoameryki - liczy pół miliona mieszkańców. Z nieznanych powodów upada miasto Teotihuacan.

 

750 n.e.            Następuje okres wojen i chaosu, podupada handel i pogłębia się konflikt między państewkami Majów.

 

800 n.e.            Wiele miast pustoszeje, władza przesuwa się na wschód, w stronę takich miast jak Coba w Meksyku.

 

899 n.e.            Opustoszenie Tikal.

 

900 n.e.            Upadek wielkich miast rozpoczyna okres poklasyczny. Kultura Majów ulega wpływom Tolteków.

 

1517 n.e.          Na Jukatan przybywają Hiszpanie, a przywiezione przez nich choroby zabijają 90% populacji Majów. Chociaż większość ośrodków Majów zostaje podbita, bunty przeciwko najeźdźcy trwają jeszcze 100 lat.

 

1695 n.e.          Hiszpański ksiądz odkrywa ruiny Tikal.

 

1697 n.e.          Upada ostatnie miasto Majów, Tayasal.

 

2012 n.e.          22 grudnia kończy się kalendarz Majów. Według przepowiedni, świat spustoszy seria potężnych trzęsień ziemi.

 
Polityka Prywatności